POLMAS

produkcja uszczelnień polimerowych
i mastyków trwale plastycznych
O Firmie > Produkty > Energetyka

Energetyka

POLMAS MB-04/D

Taśmy trwale plastyczne, dwustronnie kleiste, produkowanie na bazie elastomerów butylowych.

Przeznaczone do wykonania izolacji rdzeniowej w mufie 6/10 kV, uszczelniania i wypełniania muf kablowych przelotowych, przejściowych, jedno- i wielożyłowych na napięcie do 36 kV.

Barwa taśmy czarna.

Własności: Parametry elektryczne: wytrzymałość dielektryczna: min. 15 [kV/mm]; rezystywność skośna 10 [O/cm]; stała dielektryczna: 2,5. 

Taśmy wykazują bardzo dobrą przyczepność do polietylenu usieciowanego i nieusieciowanego, polipropylenu, PCV, oraz innych tworzyw sztucznych w tym teflonu, jak również metali, szkła, drewna, betonu, materiałów bitumicznych.

Taśmy posiadają bardzo wysoką odporność chemiczną na wodę, parę wodną, kwasy, zasady, sole. Wykazują wysoką odporność na starzenie atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, UV, ozon.

Wymiary taśm: grubość od 1,2 mm; szerokość od 10 mm.

Zakres pracy stałej od -30°C do +90°C.

Okres przydatności: 10 lat.

Materiały mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych, posiadają ocenę higieniczną PZHB -1907/95.

Produkowane są zgodnie z Warunkami Technicznymi ZWT2/94.

POLMAS MB-05 CZERWONA

Taśmy trwale plastyczne, dwustronnie kleiste, produkowanie na bazie elastomerów butylowych.

Przeznaczona jest do uszczelniania końcówek w głowicach napowietrznych i wnętrzowych na napięcie do 36 kV.

Barwa taśmy czerwona.

Własności: Parametry elektryczne: wytrzymałość dielektryczna: min. 15 [kV/mm]; rezystywność skrośna 1015 [O/cm]; stała dielektryczna: 2,5.

Taśmy wykazują bardzo dobrą przyczepność do polietylenu usieciowanego i nieusieciowanego, polipropylenu, PCV, oraz innych tworzyw sztucznych w tym teflonu, jak również metali, szkła, drewna, betonu, materiałów bitumicznych.

Taśmy posiadają bardzo wysoką odporność chemiczną na wodę, parę wodną, kwasy, zasady, sole. Wykazują wysoką odporność na starzenie atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, UV, ozon. Wymiary taśm: grubość od 1,2 mm; szerokość od 10 mm. Zakres pracy stałej od -30°C do +90°C.

Okres przydatności: 10 lat.

Materiały mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych, posiadają ocenę higieniczną PZHB -1907/95.

Produkowane są zgodnie z Warunkami Technicznymi ZWT2/94.