POLMAS

produkcja uszczelnień polimerowych
i mastyków trwale plastycznych
O Firmie > Produkty > Drogownictwo

Drogownictwo


POLMAS MB-03

Taśma plastyczno-elastyczna, produkowana na bazie kauczuku i żywic polibutenowych.
Przeznaczona do wypełniania szczelin dylatacyjnych, uniemożliwiając przedostawanie się wody do podłoża.
Taśmę stosuje się głównie jako trwałe uszczelnienie w drogownictwie:
1. Uszczelnienie poprzecznych i wzdłużnych fug roboczych oraz technologicznych w nawierzchniach nowych dróg.
2. Uszczelnienie styku szyna-nawierzchnia drogowa.
3. Łączenie przerw roboczych i styków naprawianych dróg z istniejącymi nawierzchniami, również w obszarze przełomów.
4. Uszczelnianie połączeń typu nawierzchnia drogowa-studzienka, kratka, hydrant itp.

Podstawowy wymiar taśmy 10x40 mm. Taśma pakowana jest do kartonów tekturowych.

Barwa taśmy czarna.

Własności: Taśma posiada bardzo wysoką odporność chemiczną na wodę, parę wodną, kwasy, zasady, sole. Posiada wysoką odporność na starzenie atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, UV, ozon. Zakres pracy od -50°C do+120*C.

Okres przydatności: 10 lat.
Taśma wykazuje doskonałą przyczepność do metali, szkła ;drewna, betonu, asfaltu, tworzyw sztucznych itp. Podwyższenie przyczepności można uzyskać, poprzez zagruntowanie powierzchni specjalnym
klejem (MB 06 GRUNT).
Taśma może być stosowana w pomieszczeniach zamkniętych, posiada ocenę higieniczną PZHB.