POLMAS

produkcja uszczelnień polimerowych
i mastyków trwale plastycznych
O Firmie > Produkty > Budownictwo

Budownictwo

POLMAS MB-00

Specjalistyczna taśma butylowa trwale plastyczna, dwustronnie kleista. Przeznaczona do uszczelniania płyt panelowych, zamków panelowych, konstrukcji stalowych, kontenerów, pokryć dachowych, rynien, framug okiennych itp.

Podstawowy wymiar taśmy: przekrój 4 x 25 mm, długość 12 m. Inne
dostępne wymiary: szerokość od 10 mm, grubość od 1mm; na specjalne zamówienia wałeczki.

Barwa taśmy szara.

Własności: Taśma posiada bardzo wysoką odporność chemiczną na
wodę, parę wodną, kwasy, zasady, sole. Posiada odporność na
starzenie atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, UV, ozon. Nie
powoduje zmian fizyko-chemicznych typowych powłok lakierniczych
oraz tworzyw sztucznych. Zakres pracy wersji podstawowej od -50°C do +90°C.
Okres przydatności: 10 lat licząc od daty produkcji.

Taśma wykazuje doskonałą przyczepność do metali, szkła, drewna, tworzyw sztucznych itp. Materiał posiada ocenę higieniczną PZH.

POLMAS MB-01

Specjalistyczna masa butylowa trwale plastyczna, kleista. Przeznaczona do uszczelniania, sanitarnych urządzeń wewnętrznych, montaży urządzeń chłodniczych, budowlanych konstrukcji stalowych, szczególnie z blach cienkich, stosowana jest również do montażu w blatach płyt gazowych i ceramicznych, zlewozmywaków itp.

Wymiary: szerokość od 10 mm, grubość od 1mm oraz wałki o 3 mm i o 5 mm.

Barwa taśmy biała.

Własności: Wyrób posiada wysoką odporność chemiczną na wodę i chemikalia. Nie powoduje zmian fizyko-chemicznych typowych powłok lakierniczych, oraz tworzyw sztucznych. Zakres stosowania od -50°C do +120°C. Taśma wykazuje podwyższoną przyczepność do metali, ceramiki, drewna, tworzyw sztucznych, powłok laminowanych i lakierowanych.

Taśmy produkowane są w rolkach.

Przydatność do stosowania: 10 lat, licząc od daty produkcji. Materiał posiada ocenę higieniczną PZH.

POLMAS MB-04

Taśmy trwale plastyczne, dwustronnie kleiste o podwyższonej adhezji, produkowanie na bazie elastomerów butylowych. Zalecane do prac budowlanych, dekarskich, uszczelnień obróbek, zakładek blach, podejść kominowych, kalenic, otwornic okiennych.

Wymiary: szerokość od 10 mm, grubość od 1 mm oraz watki 0 3 mm i 0 5 mm.

Barwa taśmy czarna.

Własności: Taśmy wykazują bardzo dobrą przyczepność do szkła, drewna, betonu, metali, materiałów bitumicznych, oraz polietylenu, polipropylenu, PCV, jak również teflonu. Taśmy posiadają bardzo wysoką odporność chemiczną na wodę, parę wodną, kwasy, zasady, sole. Wykazują wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, UV, ozon. Zakres pracy stałej od -30°C do +90°C.

Okres przydatności: 10 lat.

POLMAS MB/KB

Kit butylokauczukowy trwale plastyczny o obniżonej adhezji. Przeznaczony jest do stosowania w preizolowanych sieciach ciepłowniczych  i gazowniczych do uszczelniania i wypełniania nierówności występujących na krawędziach łączonych powierzchni. Kit ten spełnia również rolę lepiszcza i izolacji antykorozyjnej.

Własności i sposób konfekcjonowania jak przy MB 04.

POLMAS MB-06

Wypełniacz butylokauczukowy trwale plastyczny o wysokiej adhezji. Przeznaczony jest do wypełniania szczelin dylatacyjnych pionowych w konstrukcjach stalowych i betonowych oraz dylatacji poziomych w miejscach ograniczonego ruchu trakcyjnego.

Masa produkowana jest w formie bezpostaciowej do worków 30 kg lub na życzenie Odbiorcy formowana na wymiar zbliżony do wypełnianej dylatacji, (co ułatwia i przyspiesza sposób aplikacji oraz daje większą pewność szczelności na powierzchniach styku). W celu zwiększenia adhezji, przed aplikacją produktu POLMAS MB-06 powierzchnie wypełniane należy za impregnować preparatem POLMAS MB-06 Grunt.

Barwa produktu szara.

Własności:  Kit posiada bardzo wysoką odporność chemiczną na wodę, parę wodną, zasady, sole, ciągłe działanie promieni UV. Posiada dobrą przyczepność do betonów i stalowych części konstrukcyjnych. Zakres temperatury stosowania od -35"C do +90"C.

Okres przydatności: 10 lat licząc od daty produkcji.

POLMAS KS

Polimeryczny kit trwale plastyczny. Przeznaczony do uszczelniania połączeń w urządzeniach sanitarnych,  instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych wewnętrznych, takich jak: umywalki, wanny, muszle klozetowe, zlewozmywaki.

Kit pakowany jest w folię oraz pudełka z tworzyw w ilościach: 0,25; 0,5; 1,0 kg. Możliwy jest inny rodzaj opakowania wg uzgodnień.

Barwa produktu naturalna.

Własności: Kit posiada bardzo dobrą odporność na wodę oraz media chemiczne.  Długotrwale zachowuje własności plastyczne i użytkowe. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do metali, drewna, tworzyw sztucznych, ceramiki.

POLMAS MB-06 GRUNT

Przeznaczony do pierwotnego gruntowania i impregnowania powierzchni w celu polepszenia adhezji do układanych produktów typu POLMAS.