POLMAS

produkcja uszczelnień polimerowych
i mastyków trwale plastycznych
O Firmie > Produkty

Produkty

Stale rosnące wymagania stawiane przez odbiorców, coraz ostrzejsze normy techniczne, presja na ograniczanie pracochłonności podczas aplikacji różnego rodzaju substancji i obniżenie kosztów własnych powodują że firmy wykonawcze poszukują nowocześniejszych, lepszych materiałów i technologii.
Dotyczy to także materiałów uszczelniających i hydroizolujących. Ich jakość i gwarancja długoletniej stabilności parametrów, muszą być niepodważalne.
Na rynku krajowym używa się wielu uszczelniaczy butylowych, pochodzących z importu.
Nasza firma proponuje Państwu analogiczne wyroby, własnej, rodzimej produkcji.
W niniejszym opisie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka branż w których stosowane są nasze produkty.


Podmenu